Môn Toán không còn khô khan

Ngày nay việc học môn toán đã không còn khô khan như trước, ngược lại môn toán rất là thú vị.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 2
Không biết là bài toán tình đồ thị hay tính diện tích, thể tích đây?

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 3
Đang giải bài này trên máy tính mà phụ huynh đi vào thì nhừ đòn.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 4
Rồi thì dạy giờ cho các cháu nhỏ làm sao?

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 5
Đồ thị hình… núm, bà con Hội quán Cười thích điều này.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 6
Các nhà thiết kết thời trang làm bài toán này suốt.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 7
Đề không khó nhưng hình nhìn đau hết cả mắt!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments

comments

Google+ Comments