Những cái tên độc và lạ nhất Việt Nam

Bạn sẽ không ngờ rằng thật sự có những cái tên này: Lò Vi Sóng, Hoàng Dược Sư, Hồ Hận Tình Đời… và nhiều cái tên độc – lạ khác nữa…

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 1

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 2

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 3

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 4

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 5

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 6

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 7

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 8

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 9

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 10

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 11

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 12

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 13

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 14

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 15

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 16

Những cái tên ấn tượng, độc đáo nhất Việt Nam 17

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Comments

comments

Google+ Comments